BREXIT atnaujinta informacija

BREXIT atnaujinta informacija

Gerb. Kliente,

Prekybos sąlygų susitarimas tarp Jungtinės Karalystės (JK) ir Europos Sąjungos (ES) , įvykęs Kalėdų išvakarėse, atnešė kur kas daugiau aiškumo kaip vyks prekyba tarp JK ir ES po Brexit. Kol mūsų komanda peržiūri susitarimo detales, duotuoju laikotarpiu norėtume pateikti esminius reikalavimus siunčiant siuntinius nuo 2021 m. sausio 1 dienos.

• Nuo 2021m. sausio 1 dienos siuntoms, siunčiamoms iš Europos Sąjungos (ES) į Jungtinę Karalystę (JK) ir atvirkščiai bus reikalingos Muitinės Deklaracijos. Nors ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarime kalbama apie „nulinius tarifus“ (nulinius muitus), tai nepakeičia muitinės deklaracijos sudarymo poreikio, todėl reikalinga komercinė arba formali sąskaita faktūra, lydinti bet kokio pobūdžio siuntą, išskyrus atvejus, kuomet siunčiami tik dokumentai. Prekybos sandoris taikomas tik muito mokesčiams, o tai reiškia, kad daugeliu atvejų Muitai nebus taikomi prekėms, kurios atitinka visus būtinus prekės kilmės reikalavimus. Tačiau, PVM vistiek bus taikomas. Tad prekėms kertant sieną neišvengiamai reikalingos muitinės deklaracijos, mat JK nebėra bendrosios ES rinkos ir muitų sąjungos narė. Šaliai bus taikomi apribojimai, taip pat bus reikalingi visi specifiniai prekės leidimai ar licencijos.

• Kilmės taisyklių reikalavimai: norint pasinaudoti ES ir JK prekybos susitarimu „nuliniais tarifais“ (be muitų), labai svarbu, kad tiek B2B (verslas verslui), tiek B2C (verslas privačiam asmeniui) siuntą lydinčioje „Pro-forma“ sąskaitoje faktūroje pateiktumėte prekės kilmės šalies įrodymus – tai galite padaryti naudodamiesi žemiau pateiktu teiginiu apie JK ar ES prekes, atitinkančias t.t. kilmės reikalavimus. Be šio patvirtinimo, negalima bus taikyti muito lengvatos. Svarbu paminėti, kad po procedūros įforminimo, eSiuntimas gali būti neįmanoma pakeisti dokumentų, kad siunta būtų importuota be papildomų mokesčių, jei tokių yra.

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo nuorodos Nr.... ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencinės kilmės prekės

Pildant siuntos dokumentus būtinai naudokite tikslią anglišką versiją, nurodytą angliškame komunikacijos variante.

SVARBU: Prekių kilmės šalis turi būti tiksliai nurodyta ir tai yra Jūsų atsakomybė pateikti teisingus duomenis.

*: Eksportuotojo nuorodos numeris reikalingas visoms siuntoms iš JK į ES (ši nuoroda yra Jūsų JK EORI numeris). Siunčiant iš ES į JK, reikalingas Eksportuotojo nuorodos Nr. (ši nuoroda yra jūsų REX numeris) tačiau jį reikia pateikti tik tuomet, kai siuntos vertė viršija 6 000 EUR / 5 700 GBP.

**: gali būti praleista, jei informacija yra pačiame tekste.

• Jungtinės Karalystės PVM nuostatų pakeitimai bus pristatomi 2021m sausio 1d., kadangi šis reguliavimo pakeitimas nėra ES ir JK Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo dalis ir taikomas visoms siuntoms, kurios į JK importuojamos iš bet kurios pasaulio šalies. Tai reiškia, kad daugumai siuntų, kurių vertė didesnė nei 135 GBP, bus taikomas PVM importuojant iš bet kurios šalies, įskaitant ir ES. Siuntoms, kurių vertė 0–135 GBP, B2C pardavimo atveju (kuomet verslas/ įmonė parduoda galutiniam JK pirkėjui ar vartotojui), PVM mokestis turi būti surenkamas prekės pardavimo metu, todėl tai bus pardavėjo pareiga.

• Siuntos dokumentų ruošimas: po paskutinių TDI (Express) siuntų paėmimo 2020 m., prašysime neruošti jokių siuntos dokumentų iki 2021 m. sausio 1 d. 11:00 GMT / 12:00 CET. eSiuntimas gruodžio 31d. naktį atnaujins siuntimo sistemas, užtikrinančias tinkamų paslaugos produktų ir susijusių nuorodų, kurių reikalaujama nuo 2021 m. sausio 1 d., buvimą. Jei naudojate vieną iš mūsų įrankių, kur atliekate siuntų parengimo dokumentus, užtikrinkite pakeitimus savo sistemoje iki 2021 m. sausio 1 d. 11:00 GMT / 12:00 CET. Šie paekitimai turi būti atlikti prieš ruošiant siuntos dokumentus.

• „Day Definite International“ (DDI) – sausumos transporto paslauga kol kas lieka sustabdyta. Jei turite paruoštų išsiuntimui siuntų, įsitikinkite, kad nauji važtaraščiai ir muitinės dokumentai būtų paruošti po 2021 m. sausio 1 d. 11:00 GMT / 12:00 CET, kuomet sistemos jau bus atnaujintos. Tai užtikrins, kad visi dokumentai yra teisingi. Norime užtikrinti, kad ketiname kuo greičiau atnaujinti paslaugos teikimą dar sausio mėnesį, tačiau kol kas ketiname atidžiai stebėti padėtį pasienyje. Informuosime Jus, kai tik bus aiškesnė situacija.

• Šiaurės Airijos klientai gali ir toliau prekiauti taip, kaip dabar, mat prekiaujant su ES muitinės dokumentai nebus įvesti. Klientams, siunčiantiems prekes tarp Jungtinės Karalystės ir Šiaurės Airijos (siuntos, keliaujančios tik tarp šių 2 šalių), laukiame galutinių reikalavimų patvirtinimo, todėl kol kas prašome toliau naudoti eSiuntimas pervežimo šalies viduje produkto kodą siunčiant iš Jungtinės Karalystės į Šiaurės Airiją.

Peržiūrėkite žemiau pateiktas naudingas nuorodas.

JK VYRIAUSYBĖ:

· https://www.gov.uk/transition

· Kaip importuoti/eksportuoti į ir iš JK, EORI Registracija, Muitas/PVM, Muitinės Deklaracija

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

· Kontroliuojamų prekių eksportavimas nuo 2021m. sausio 1d.

https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit

· Eksporto licencijos ir sertifikatai nuo nuo 2021m. sausio 1d.

https://www.gov.uk/guidance/export-licences-and-certificates-from-1-january-2021

· JK PVM taisyklių pasikeitimai trečiųjų šalių prekėms, parduodamoms vartotojams, nuo 2021m. sausio 1d.

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

EUROPOS KOMISIJA:

· BREXIT apžvalga, publikacijos/naujienos, ES-JK derybos https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en

· BREXIT pasirengimas: teisėkūros pokyčiai, nuorodos į valstybes nares https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en

· ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo projektas

https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

****************************************************************************************************

BREXIT Update

Dear Customer,

The UK and EU trade deal that was announced on Christmas Eve provides more clarity for UK and EU trade from the end of the transition period. As our own teams work through the detail of the deal, we’d like to confirm the essential requirements for shipping from 1 January 2021.

• Customs Declarations will be required from 1 January 2021 for shipments between Great Britain and the European Union (and vice-versa). Although the EU-UK Trade and Cooperation Agreement refers to ‘zero tariffs’ (zero customs duties), this doesn’t replace the need to generate a Customs Declaration and so a Commercial or Pro-forma Invoice is required. The trade deal only applies to Customs duties, meaning that in most cases Customs duties will not be applied to goods fulfilling all necessary “rules of origin” requirements. However, VAT will still be levied. Customs declarations are therefore required for goods to clear the border, as the UK will have left the single market and the customs union. Country-specific restrictions will still be in place and any associated licences will also be required.

• Rules of Origin Requirements: in order to benefit from the EU-UK Trade Agreement ‘zero tariff’ (zero Customs duties), it’s essential that you provide evidence of the country of origin in the Commercial or Pro-forma Invoice for both B2B and B2C shipments – please do this using the statement below for UK or EU goods fulfilling the relevant rules of origin requirements. Without the statement, it will not be possible for eSiuntimas to claim the duty relief, and it may not be possible for eSiuntimas to amend the documentation post-clearance without additional charges, if at all.

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin. (Place and date**): (Name of the exporter):

IMPORTANT: The goods Country of Origin must be calculated and recorded accurately, and it is your responsibility to do this *: The Exporter Reference No. is required for all UK to EU shipments (this reference is your GB EORI number). For shipments from the EU to the UK, the Exporter Reference No. (this reference is your REX number) is only required where the value of the shipment exceeds 6,000 EUR / £5,700. **: may be omitted if the information is contained on the document itself

• Changes to UK VAT regulations will still be introduced on 1 January 2021, as this regulatory change is not part of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement, and applies to shipments being imported into the UK from any country worldwide. This means that most shipments valued at more than £135 will attract VAT on importation from any country, including the EU. For shipments with a value of £0-£135 when being sold by businesses to consumers in the UK, VAT will need to be collected at the point of sale and will therefore be the seller’s responsibility.

• Preparing Shipment Paperwork: After your final TDI collection in 2020, please do not prepare any shipment paperwork until after 11:00 GMT / 12:00 CET on 1 January 2021. eSiuntimas will update its shipping systems overnight on 31 December 2020 with the correct product codes and reference tables required from 1 January 2021. If you use one of our bespoke tools where you make your own technical changes, please also make the changes live in your system by 11:00 GMT / 12:00 CET on 1 January 2021 and before preparing any shipment paperwork.

• Day Definite International (DDI) road services remain suspended. If you have shipments prepared and ready to go, please ensure new waybills and customs paperwork is prepared after 11:00 GMT / 12:00 CET on 1 January 2021 when the systems have been updated. This will ensure all paperwork is correct. Please be aware that our intention is to restart the service as soon as possible in January, however this remains fluid as we closely monitor the situation at the border. We will keep you updated.

• Northern Ireland customers can continue to trade as you do now, as customs paperwork will not be introduced when trading with the EU. For customers sending goods between Great Britain and Northern Ireland we await confirmation of the final requirements, so in the meantime please continue to use the eSiuntimas domestic product code for shipping from Great Britain to Northern Ireland until further notice.

Please review the links below or speak to your account manager for further guidance.

Tarptautinis siuntų siuntimas

Klientų atsiliepimai

Puiki komanda - malonus bei mandagus bendravimas. Greitai reaguoja ir visapusiškai padeda spręsti iškilusius nesusipratimus. Nuoširdžiai dėkoju už pastangas ir pagalbą!

Paulius, Vilnius

Per esiuntimas viskas atrodo paprasta, aišku ir patogu. Geros kainos ir nuostabi komanda, kuri atsakė į visus man rūpimus klausimus.

Natalija, Vilnius

Gyvenu Norvegijoje ir likau sužavėta, kad ši įmonė dirbdama iš Lietuvos greitai parsiuntė mūsų siuntą iš JAV į Norvegiją. Siuntimas užtruko vos 3 dienas!

Amanda, Trondheimas

Maisto Bankas

Esiuntimas.lt bendradarbiauja su labdaros ir paramos fondu "Maisto Bankas" 1% nuo Jūsų užsakymo sumos skirsime skurstančioms šeimoms paremti